برگزار کننده و حامیان

اهداف کنفرانس

8 اسفند 1395

هدف این کنفرانس گرد هم آوردن پژوهشگران، مهندسین، اساتید همراه با متخصصین حرفه ای از سراسر جهان زیر یک سقف برای ارائه نتایج تحقیقات، فعالیت های جدید و ابداعات در زمینه مدیریت بحران، زلزله، احیا و بازسازی  از دیدگاه ها و رشته های مختلف می باشد.

از جمله اهداف اصلی این کنفرانس:

  • آموزش همگانی و آمادگی عمومی در رابطه با مدیریت بحران، احیاء و بازسازی پس از زلزله
  • کاهش پدیده های نامطلوب زلزله
  • بحث و تبادل نظر در مورد آخرین یافته ها و دستاوردها در زمینه مهندسی زلزله و مدیریت بحران 
  • آشنایی و تبادل نظر متخصصین، دست اندکاران صنعت ساختمان و مهندسین عضو سازمان با آخرین یافته ها و دانش فنی و موضوعات کاربردی
  • ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی در سطح منطقه و کشور
  • حفظ و استفاده بهینه از سرمایه ملی و انسانی


1122
مطالب مرتبط

برگزار کننده و حامیان