برگزار کننده و حامیان

زلزله بوئین زهرا

6 دی 1395

چرا این کنفرانس در بوئین زهرا و بوسیله دانشگاه  فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار می شود؟

شهرستان بوئین زهرا که بر گسل ایپک قرار دارد با پیشینه زلزله مهیب سال 1341 خورشیدی و ویرانی کامل شهر در آن زلزله یکی از مناطق زلزله خیر کشور می باشد. شناسایی گسل های زلزله خیز و روند زمانی آنها و چگونگی ایمنی در مقابل زلزله و مدیرت بحران در هنگام زلزله و پس از آن و احیا و اسکان زلزله زدگان از الویت های خطیر این منطقه از کشور می باشد. ناگفته پیداست که شناخت زلزله امری است جهانی و ایمنی در برابر زلزله بدون همکاری های بین المللی و استفاده از تجربیات سایر کشورها امکانپذیر نمی باشد. مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا تلاش می کند تا با برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی علاوه بر یادآوری اهمیت مساله فوق، با همکاری دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی گامی هر چند کوچک در این خصوص بردارد.


برگزاری همایش و سمینارهای علمی یکی از فعالیت های مهم دانشگاه ها در راستای اغنای روحی جستجوگری و کاوش گری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های نوین در عرصه علم، دانش و تکنولوژی است. همچنین برگزاری همایش ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رودروی پژوهشگران، محققین و علم آموزان بوده و زمینه ساز فعایت های جمعی در جهت استعلای علم آموزی می باشد.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بعنوان پرچم داران علم و تکنولوژی در مناطق مختلف کشور با شناسایی پتانسیل ها، ظرفیت ها، مخاطرات، فرصت ها و چالش هایی که هر منطقه از کشور عزیزمان در زمینه های گوناگون با آن روبرست می توانند در جهت توسعه و بهبود وضعیت منطقه و تبدیل چالش ها به فرصت گام های اساسی بردارند. قدر به یقین بحث و تبادل و نظر محققین داخلی و خارجی در خصوص موارد ذکر شده در قالب همایش های سالیانه و هدفمند کردن نتایج حاصل از تحقیقات ارائه شده در این همایش ها اولین گام در جهت استفاده بهینه از منابع و رفع چالش ها می باشد.

کشور ایران که از نظر خطر زلزله بین 10 کشور اول جهان جای دارد و بر روی کمربند زلزله آلپ -هیمالیا واقع شده است، شاهد زلزله های مهیب بسیاری با خسارت های جانی و مالی فراوان در طول تاریخ بوده است. مسئله زلزله در ایران یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است و عدم توجه صحیح به امر توسعه مبتنی بر خطر زلزله و توسعه سازگار با آن می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.

شهرستان بوئین زهرا که بر گسل ایپک قرار دارد با پیشینه زلزله مهیب سال 1341 خورشیدی و ویرانی کامل شهر در آن زلزله یکی از مناطق زلزله خیر کشور می باشد. شناسایی گسل های زلزله خیز و روند زمانی آنها و چگونگی ایمنی در مقابل زلزله و مدیرت بحران در هنگام زلزله و پس از آن و احیا و اسکان زلزله زدگان از الویت های خطیر این منطقه از کشور می باشد. ناگفته پیداست که شناخت زلزله امری است جهانی و ایمنی در برابر زلزله بدون همکاری های بین المللی و استفاده از تجربیات سایر کشورها امکانپذیر نمی باشد. مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا تلاش می کند تا با برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی علاوه بر یادآوری اهمیت مساله فوق، با همکاری دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی گامی هر چند کوچک در این خصوص بردارد.


1871
مطالب مرتبط

برگزار کننده و حامیان