برگزار کننده و حامیان

فرمت ارائه مقالات کنفرانس

اين فایل به نويسندگان كمك مي‌كند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول همایش تهيه نمايند. توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول همایش است. ضروری است عنوان همایش  حفظ شود و تغییر نکند. مقالات ارسالی تنها در قالب تعيين شده کنفرانس مورد بررسی اوليه قرار می‌گيرند و در صورت عدم رعايت ساختار مورد نظر، مقالات ارسالی وارد فرایند داوری نخواهد شد.

 

 

Format-per.doc (305.50 kb)

Format-En.doc (214.00 kb)

برگزار کننده و حامیان