برگزار کننده و حامیان

سایر همکاری های بین المللی

باعث افتخار دست اندرکاران کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی می باشد  که در 3 و 4 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا میزبان شما همراه با سخنرانی های کلیدی، ارائه های شفاهی و پوستری، تبادل نظرات و دیدگاه هایتان باشیم. پیش بینی ما برآن است که حدود 350 پژوهشگر از نقاط مختلف جهان که حدود 20 درصد از آنها از نقاطی غیر از ایران می باشند در این کنفرانس به صورت سخنرانی های اصلی، ارائه های شفاهی و پوستری حضور بهم رسانند.

چرا این کنفرانس در بوئین زهرا و بوسیله دانشگاه  فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار می شود؟

شهرستان بوئین زهرا که بر گسل ایپک قرار دارد با پیشینه زلزله مهیب سال 1341 خورشیدی و ویرانی کامل شهر در آن زلزله یکی از مناطق زلزله خیر کشور می باشد. شناسایی گسل های زلزله خیز و روند زمانی آنها و چگونگی ایمنی در مقابل زلزله و مدیرت بحران در هنگام زلزله و پس از آن و احیا و اسکان زلزله زدگان از الویت های خطیر این منطقه از کشور می باشد. ناگفته پیداست که شناخت زلزله امری است جهانی و ایمنی در برابر زلزله بدون همکاری های بین المللی و استفاده از تجربیات سایر کشورها امکانپذیر نمی باشد. دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا تلاش می کند تا با برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی علاوه بر یادآوری اهمیت مساله فوق، با همکاری دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی گامی هر چند کوچک در این خصوص بردارد. در ادامه در فایل زیر به مرور بعضی از همکاری های بین المللی در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران در سرار دنیا می پردازیم. 

 

about-others-conf.pdf (422.18 kb)

برگزار کننده و حامیان