برگزار کننده و حامیان

درباره کنفرانس

هدف این کنفرانس گرد هم آوردن پژوهشگران، مهندسین، اساتید همراه با متخصصین حرفه ای از سراسر جهان زیر یک سقف برای ارائه نتایج تحقیقات، فعالیت های جدید و ابداعات در زمینه مدیریت بحران، زلزله، احیا و بازسازی. از دیدگاه ها و رشته های مختلف می باشد.

باعث افتخار دست اندرکاران کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی می باشد  که در 3 و 4 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا میزبان شما همراه با سخنرانی های کلیدی، ارائه های شفاهی و پوستری، تبادل نظرات و دیدگاه هایتان باشیم. 

باعث افتخار دست اندرکاران کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی می باشد  که در 3 و 4 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا میزبان شما همراه با سخنرانی های کلیدی، ارائه های شفاهی و پوستری، تبادل نظرات و دیدگاه هایتان باشیم. پیش بینی ما برآن است که حدود 350 پژوهشگر از نقاط مختلف جهان که حدود 20 درصد از آنها از نقاطی غیر از ایران می باشند در این کنفرانس به صورت سخنرانی های اصلی، ارائه های شفاهی و پوستری حضور بهم رسانند. 

چرا این کنفرانس در بوئین زهرا برگزار می شود؟

شهرستان بوئین زهرا که بر گسل ایپک قرار دارد با پیشینه زلزله مهیب سال 1341 خورشیدی و ویرانی کامل شهر در آن زلزله یکی از مناطق زلزله خیر کشور می باشد. شناسایی گسل های زلزله خیز و روند زمانی آنها و چگونگی ایمنی در مقابل زلزله و مدیرت بحران در هنگام زلزله و پس از آن و احیا و اسکان زلزله زدگان از الویت های خطیر این منطقه از کشور می باشد. ناگفته پیداست که شناخت زلزله امری است جهانی و ایمنی در برابر زلزله بدون همکاری های بین المللی و استفاده از تجربیات سایر کشورها امکانپذیر نمی باشد. مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا تلاش می کند تا با برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی علاوه بر یادآوری اهمیت مساله فوق، با همکاری دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی گامی هر چند کوچک در این خصوص بردارد.

 

مهندسی زلزله

هدف کنفرانس بین المللی زلزله فراهم آوردن محل کاملی برای ارائه و بحث در زمینه پیشرفت های اخیر در حوزه مهندسی زمین لرزه همراه با مسائل دارای رجحان با اهمیت جهانی در زمینه کاهش خطرات لرزه ای، آماده سازی و مدیریت آن می باشد.

بار زلزله، تاثیرات مکانی، مشخصات سیستمی سازه ها، واکنش لرزه ای سازه های پیچیده، تحلیل ریسک زلزله، واکنش لرزه ای سازه ها، تحلیل تصمیم گیری برای  استراتژی های مقاوم سازی، برآورد آسیب منطقه ای بعلت زلزله، قابلیت اطمینان سازه ها با اتصالات غیرمستحکم، شبه آزمایش پویایی، ایزوله سازی پایه، برآورد مخاطرات لرزه ای، کنترل لرزش ساختاری، تحلیل کشسانی لرزه ای ساختارهای RC شکل، طراحی و حفاظت از زیرساخت ها در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی، پیشگیری از فاجعه و کاهش اثرات آن، تاثیرات زمین لرزه بر خاک، پایه ها و زیرساخت ها، تکتونیک زمین لرزه، مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیم، تحلیل ریسک و مدیریت آن، مهندسی رودخانه ها و سیلاب ها و سدها.

موضوعات

 • مخاطرات لرزه ای، مهندسی زلزله و حرکات شدید زمین
 • دینامیک خاک
 • اثرات سایت و مطالعات خردمقیاس در زمینه زمین لرزه
 • مهندسی ژئوتکنیک زلزله
 • اندرکنش خاک-پی-سازه
 • طراحی عملکردمبنا بر اساس سازه ها
 • تست ها انجام شده در آزمایشگاه و در محل و ارزیابی سلامت ساختاری سازه ها
 • تاسیسات مقیاس بزرگ برای مقاصد مهندسی زلزله
 • طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل مقاومت ساختمان های بتنی
 • طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های فلزی
 • طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل ساختمان های بنایی
 • طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل پل
 • طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های ویژه
 • نوسازی لرزه ای و تقویت سازه ها
 • سونامی و ارزیابی ریسک ساختمان ها و زیربناها
 • عملکرد لرزه ای و مقاوم سازی بناهای تاریخی
 • سیستم های کنترل فعال و منفعل سازه
 • مهندسی تاسیسات زلزله
 • ارزیابی ریسک ساختمان های حیاتی، زیرساخت ها، سیستم های خدماتی و تاسیسات صنعتی
 • مدل های اقتصادی و اجتماعی ارزیابی میزان خسارت زلزله و کاهش آن
 • حفاظت در مهندسی عمران و روش شناسی و سیاست های کاهش ریسک زلزله

کدهای طراحی لرزه ای و یورو کد 8

 • درس هایی از زلزله های اخیر
 • نسل جدید طراحی عملکرد مبنا و انعطاف پذیر در سیستم ها و سازه ها

1. لرزه خیزی منطقه آلپ-هیمالیا

 • 2. فیزیک منبع زلزله
 • پیش بینی زلزله و احتمال آن
 • هدف یابی و تحلیل داده های حرکات قوی
 • ژئوتکنیک مهندسی زلزله.
 • سناریوهای زلزله، آسیب پذیری و مطالعات ارزیابی میزان خسارت.
 • ارزیابی و طراحی عملکرد مبنای لرزه ای
 •  تجزیه و تحلیل لرزه و  آزمایش عناصر سازه ای و سیستم ها.
 • تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی ساختمان های بلند.
 •  تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سازه های زیرزمینی.
 •  تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سازه های دریایی.
 •  تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سیستم های پی / اندرکنش خاک و سازه.
 •  تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سیستم های حمل و نقل و سیستم های تاسیسات.
 • تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی فعال و سیستم های کنترل منفعل سازه.
 •  عملکرد لرزه ای آثار تاریخی و سازه.

 

مدیریت بحران

هدف کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران بعنوان موضوعی میان رشته ای  تبادل دانش و تجارب در زمینه مدیریت بحران می باشد. براین اساس متخصصانی از رشته های مختلف همانند زمین شناسان، اکولوژیست ها، مهندسان  ژئوتکنیک، کارشناسان علوم زمین، جغرافیا، معماران، شهرسازان، برنامه ریزان، علوم مدیریت و طیف گسترده ای از متخصصان تا علوم پزشکی و پیراپزشکی درسراسر جهان در زمینه مطالعه پیامدهای مخاطرات طبیعی و انسانی با تاکید بر اهمیت استراتژی های مدیریت سیستم های اعلام خطر و ریسک را شامل می شود.

1. تاب آوری اجتماعات، شهرها و زیرساخت

الف. درس های آموخته شده از بحران های گذشته

ب. معیارهای تاب آوری شهرها و زیرساخت

ج. مدل سازی تاب آوری

 

2. کاهش خطر و توسعه پایدار

الف. عوامل اجتماعی و اقتصادی

ب. ایجاد تقاضا برای ایمنی در میان عموم مردم

ج. اجرای دستورالعمل های ساختمان سازی

د. افزایش ظرفیت توان ساختمان

ذ. استراتژی های کاهش خطرات و برنامه ریزی

ک. برنامه ریزی شهری برای بلایای

گ. نقش زنان در آمادگی در برابر سوانح

 

3. تغییر آب و هوا و محیط زیست

 

الف. یکپارچه سازی اهداف توسعه با تغییرات آب و هوا

ب. انرژی، آب، غذا وشبکه فقر در مواجهه با آب و هوای متغیر

ج. مدیریت منابع آب

د. امنیت آب و محیط زیست

ذ.  مدل سازی تغییرات زیست محیطی

ی. تامین مالی در مدیریت منابع آب

 

4. چارچوب های  حاکمیتی خطر برای مدیریت ریسک فاجعه

 

الف. مدیریت جامع خطر

ب. نقش دانشمندان، دولت و مردم برای اجرای سندای

ج. واکنش عمومی به خطرات و فرآیندهای مشارکتی مردم

 

5. مدیریت یکپارچه ریسک فاجعه: نمونه های اجرایی و ابزارهای در حال ظهور

 

الف.  مخاطرات طبیعی و انسانی و مدل سازی خطر

ب. خطر و برنامه ریزی احتمالی

ج. تکنولوژی های جدید و تهدیدات مخاطرات طبیعی به زیرساخت های حیاتی

د. صنعتی شدن، کاربری زمین و خطرات فن آوری

ذ. رهیافت های چند خطره

ی. میزان آسیب و برآورد تلفات انسانی

 

6. برآورد میزان خسارات اقتصادی و بیمه بلایا

 

الف.  برآورد زیان اقتصادی مستقیم

ب. مکانیزم های تامین مالی ریسک خرابی ها

ج. انعطاف پذیری مالی

د. وقفه درکسب و کار و زنجیره تامین آسیب پذیری

 

7. پاسخ به فاجعه

 

یک نقش سازمان های غیر دولتی (NGO) در بلایای

ب. نقش سازمان های بین المللی و اهدا کنندگان

ج. واکنش متمرکز به بلایای طبیعی از بالا به پایین و کارآیی

د. نظارت و مدیریت اثرات طولانی مدت از بلایای

ذ. چگونگی برخورد با پناهندگان و آوارگان در حوادث

و. مدیریت اضطراری و بحران

ی. بازسازی، تجدید حیات و رشد مجدد

برگزار کننده و حامیان