برگزار کننده و حامیان

کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر احمد محمدیمدیر کمیته اجرایی 
دکتر مجتبی ولی بیگیعضو کمیته اجرایی 
جناب آقای غلامرضا امیرخانیمدیر اداری و پشتیبانی کنفرانس 
دکتر حامد آبده کیخاعضو کمیته اجرایی 
مهندس میثم فضلویکمیته اجرایی 
دکتر رضا جعفری هاعضو کمیته اجرایی 
مهندس امیر زمانخواهعضو کمیته اجرایی

مدیر عامل شرکت نگارین سازه اسپرلوس

مهندس علی دل زندهعضو کمیته اجرایی

مدیر اجرایی مرکز معماری ایران- قزوین

دکتر محمد علی سالکی ملکیعضو کمیته اجرایی

کارشناس مدیریت بحران اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

مهندس کاظم افرادیعضو کمیته اجرایی

عضو بنیاد نخبگان و رتبه برتر کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تهرانبرگزار کننده و حامیان